lunes, 9 of diciembre of 2019

Voluntat de rendibilitat econòmica

La forma jurídica d’AMIC és la d’Associació d’Empreses sense ànim de lucre i treballarà contra pressupostos fixats pels membres de l’associació.

No obstant, AMIC pretén maximitzar la rendibilitat econòmica de les noves iniciatives pel que, en funció de les necessitats de cada projecte concret, els empresaris participants podran crear d’altres societats mercantils orientades a l’explotació dels resultats econòmics.