viernes, 14 of junio of 2024

Altres AEI a Catalunya

Agrupacions Empresarials Innovadores a Catalunya que han presentat sol·licitud al programa AEI del MITYC al 2007:

 • Barcelona Media Cluster (sector mèdia)
 • Railgrup (ferroviari)
 • CEQUIP (Béns d’equip)
 • BAIE (Aeroespai)
 • Agrupació Tèxtil FAGEPI (Tèxtil)
 • FEMAC (Maquinaria agrícola)
 • TECMAP (Tecnologies avançades de la producció)
 • MedTec-Cat (Tecnologies mediques)
 • Biotec-Cat (Biotecnologia)
 • Cluster TIC (TIC)
 • INNOVACC (Carn de porc a Osona)
 • IRECTMAN (Rapid Manufacturing)
 • Gremi tèxtil de Terrassa (Tèxtil)