viernes, 14 of junio of 2024

Materihoreca

Amb el projecte Materihoreca ajudem a les empreses del moble a innovar a través de l’ús de nous materials, de manera que, gràcies a la utilització d’aquests, els seus productes responguin millor als requisits propis del canal de mobiliari per col•lectivitats.
Els objectius del projecte són:

  • Ajudar a les PIMES participants a innovar a través dels materials, desenvolupant productes que responguin millor als requisits propis del canal contract i diferenciant els seus productes de la competència per mitjà de la utilització de materials innovadors.
  • Fomentar la utilització d’infraestructures científiques, tecnològiques i de serveis de suport a la innovació existents, i en especial les materialotecas, per part de les PIMES fabricants de mobiliari per al canal contract de Catalunya.
  • Promoure la participació de les PIMES del sector del moble de Catalunya en els programes d’ajuda vigents per a projectes d’innovació.

En el projecte, participaran 6 empreses fabricants de mobiliari destinat a contract pertanyents a AMIC i cadascuna d’elles dissenyarà un concepte de producte que incorpori materials innovadors que donin resposta a les necessitats pròpies del canal.

El projecte Materihoreca, s’ha desenvolupat amb el suport del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través del programa de Suport a Agrupacions Empresarials Innovadores i amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Notícias:

La Agrupación del Mueble Innovador de Cataluña (AMIC) apuesta por la incorporación de materiales innovadores para el canal contract

CENFIM colabora con AMIC para la incorporación de materiales innovadores para el canal contract

AMIC termina el Estudio de aplicabilidad de nuevos materiales para el contract y traslada ese conocimiento a las empresas participantes

Termina el proyecto Materihoreca desarrollado por AMIC en colaboración con CENFIM