viernes, 14 of junio of 2024

DT Mueble

El projecte D’Moble sorgeix per ajudar les empreses del sector del moble catalanes a superar les seves debilitats referents al procés de disseny de nous productes i incrementar la seva competitivitat.

Actualment, la tònica general d’aquestes empreses és que inverteixen poc en disseny —basant-se en els productes dels competidors—, el time to market (el temps que passa des que es decideix fer un disseny fins que el producte arriba a la botiga) és excessivament llarg i no se segueix una sistemàtica adequada per recollir i integrar les necessitats del mercat pel que desaprofiten molts recursos.

Per fer front a aquestes debilitats les empreses han d’innovar en el desenvolupament dels seus productes utilitzant eines de gestió de la innovació, com el design thinking i la detecció de tendències, que no només estan destinades per a empreses de grans dimensions, sinó que també són aplicables a les PIMEs: acostar-se al consumidor, anticipar-se al mercat i innovar. La clau està en les accions col·laboratives de clúster per les que diverses empreses poden unir-se per compartir els serveis de coolhunters, observatoris de tendències i experts en innovació en les fases preliminars del disseny, per després completar de manera individual seus desenvolupaments.

En aquest context AMIC planteja el projecte DTMueble amb els següents objectius:

  • Enfortir el potencial innovador i la competitivitat de les empreses participants, ajudant-les a innovar:
    • a través de l’aplicació del Design Thinking, generant noves idees de productes que responguin millor a les necessitats de l’usuari i testant-les amb els consumidors. Això escurça el camí per al desenvolupament de productes innovadors i redueix el risc de fracàs, redundant en empreses més competitives.
    • a través de l’aplicació de tècniques de creativitat, desenvolupant conceptes innovadors que resolguin les necessitats de l’usuari i siguin percebuts pel mateix com a productes amb major valor afegit.
    • a través del treball en equip i amb la col·laboració d’agents d’innovació, que posa en valor la capacitat dels individus d’aportar singularitat, aprenent i compartint coneixements per resoldre problemes de l’empresa i necessitats del client / usurari.
  • Millorar les capacitats de les empreses en gestió de la innovació, facilitant l’adquisició i sistematització d’una metodologia que promou la generació de noves idees centrades en el consumidor, condueix a la concreció de les mateixes en el disseny de nous productes i permet testar abans de invertir massa recursos en el seu desenvolupament evitant el fracàs de productes en el mercat.
  • Difondre el projecte i la cultura de la innovació a través del pensament de disseny (Design Thinking) entre les empreses associades a l’AEI i, per extensió, a les de la resta dels subsectors de l’hàbitat, amb la intenció de generar un efecte tractor ja que la majoria d’empreses del sector opten per una estratègia de seguidor del líder i per tant, imitarien a les empreses participants en el projecte, posant en marxa nous projectes d’innovació.

En el projecte DTMueble, les empreses de l’AEI coneixeran les noves tendències en el sector del moble, com un primer pas cap a l’aplicació del Design Thinking. A més 5 d’elles seran guiades a través d’aquesta metodologia per a desenvolupar nous productes innovadors aplicant-la en les fases preliminars del disseny. Per a això es comptarà en el projecte amb experts en la detecció de tendències de l’hàbitat i amb l’assessorament de personal d’un centre d’innovació del sector de l’hàbitat, també membre de l’AEI, expert en design thinking, l’aplicació de tendències i tècniques de creativitat.

El dur a terme de forma correcta aquestes fases preliminars del disseny pot suposar un estalvi econòmic important per a les empreses així com una reducció del time to market, ja que desenvoluparan productes que responguin a necessitats reals dels seus consumidors i corrents estètics actuals. D’aquesta manera, és possible fer més eficient la inversió en desenvolupament d’un producte, ja que les empreses no requeriran reiterades fases d’assaig i error, per comprovar l’adaptació dels productes al mercat i corregir el seu disseny.

 Mes informació: https://dtmueble.amicmoble.org