viernes, 14 of junio of 2024

EVIDENCE

EVIDENCE: Investigación industrial sobre el desarrollo de nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial y la neurociencia para el diseño adaptativo de producto hábitat basado en evidencias

Resum

Actualment, existeix una exigència creixent en la personalització de l’ús de productes hàbitat. De manera particular, s’està prestant una major atenció als usos i contextos particulars en els quals aquests productes seran utilitzats pels clients i usuaris amb el propòsit de personalitzar al màxim l’experiència, assegurant al mateix temps la seva funcionalitat i confort.

En aquest context, la investigació realitzada en el projecte EVIDENCE utilitzarà, de manera innovadora en el sector, la intel·ligència artificial i el comportament de l’usuari amb els atributs de disseny d’un producte hàbitat i les qualitats fisico-ambientals de l’entorn real en el que es troba instal·lat o ubicat el producte.

D’aquesta forma, EVIDENCE permetrà generar nous coneixements sobre l’ús de nous sistemes intel·ligents que permeten capturar i mesurar de manera objectiva les interaccions quotidianes o espontànies dels usuaris amb els productes, i convertir aquesta nova font de dades en un conjunt concret de paràmetres de disseny per al fabricant.

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte s’aplicaran a la digitalització i millora de processos en la cadena de valor de la fabricació, disseny, distribució i instal·lació de productes en el sector hàbitat, en concret:

  • Els dissenyadors, fabricants i distribuïdors de producte hàbitat, permetent una transició des d’un disseny de producte determinista o estàtic (orientació tradicional) a un disseny de producte adaptatiu i dinàmic, més personalitzat, que a més habilita una relació contínua entre el fabricant, distribuïdor i prescriptor de producte amb els clients i usuaris finals més enllà del moment en el qual es realitza la venda de producte.
  • Els prescriptors de producte hàbitat (com estudis d’interiorisme o arquitectes), afavoreixen l’accés a productes més personalitzats i a noves dades de naturalesa empírica sobre el rendiment d’un producte i la seva influència en la composició de l’espai, la qual cosa permetrà reforçar la seva capa de valor diferencial en els projectes que gestionen.
  • Els promotors de projecte o gestors d’espai, facilitant la presa de decisions en l’adquisició final de productes hàbitat, que ofereixin a l’usuari final una major Qualitat de l’Experiència i afavoreixin un millor alineament amb el disseny de l’experiència general del seu espai.

Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: AEI-010500-2020-223

Participants