viernes, 12 of abril of 2024

Tag » cluster muebles

Un clúster del moble colombià visita AMIC

Visita de benchmarking clúster colombià

Visita de benchmarking clúster colombià

Ahir, 14 de març, AMIC va rebre la visita del clúster del moble del Departament Atlàntic de Colòmbia (AmoblaR-C) amb la finalitat de practicar benchmarking.

Els assistents per part colombiana van ser: la Directora de Desenvolupament Estratègic Corporatiu de la Cambra de comerç de Barranquilla, Dr. Mireylle Julliard Amador, el Secretari de Desenvolupament Econòmic de la Governació de l’Atlántico, Dr. Alvaro Torrenegra i els Srs. Paul Pelaez Escorcia, Carlos Acosta i Nataly Puello, membres de l’equip tècnic que lidera la iniciativa i membres de la consultoria internacional Competitiveness, que acompanyen el desenvolupament del projecte.

En la visita es van tractar diferents temes d’interès per a ambdues parts i es va obtenir informació sobre la tipologia d’empreses que pertanyen al clúster del moble a Colòmbia i de la potencial competència amb la qual es trobaran les empreses de AMIC que estan iniciant el procés de penetració comercial en aquest país.
Un dels temes tractats va ser la possibilitat d’establir futurs acords de col·laboració entre els dos clústers per potenciar la competitivitat de les empreses associades una vegada formalitzat el clúster colombià.

En la imatge anterior es pot veure al tècnic de AMIC Antoni Zaragoza explicant l’encaix de AMIC a la xarxa de clústers catalans, en HabiCAT i l’obtenció de finançament per a projectes col·laboratius a través dels diferents programes autonòmics i estatals.


AMIC ha participat a la II Immersió de clúster managers catalans

Els dies 14 i 15 de juny, ACC1Ó va organitzar la II Jornada d’Immersió Estratègica de clúster managers a Castelldefels. Aquesta és una II immersió estratègica de clúster mànagersacció emmarcada dins del programa de suport als clústers catalans que està portant a terme ACC1Ó. En aquesta segona edició varen participar 29 clúster managers, entre els quals estava representat AMIC.

Les jornades tenien com objectiu:

  • Compartir bones pràctiques, oportunitats i preocupacions en la gestió del clúster.
  • Generar projectes interclúster
  • Construir propostes de projectes de futur
  • Consolidar el sentiment de xarxa.

El programa de les jornades va contemplar activitats de networking, benchmarking, espais de treball interclústers, brainstorming i la ponència d’experts en línies de finançament a les que poden accedir els clústers.

Read more »