miércoles, 22 of mayo of 2024

AMIC ha participat a la II Immersió de clúster managers catalans

Els dies 14 i 15 de juny, ACC1Ó va organitzar la II Jornada d’Immersió Estratègica de clúster managers a Castelldefels. Aquesta és una II immersió estratègica de clúster mànagersacció emmarcada dins del programa de suport als clústers catalans que està portant a terme ACC1Ó. En aquesta segona edició varen participar 29 clúster managers, entre els quals estava representat AMIC.

Les jornades tenien com objectiu:

  • Compartir bones pràctiques, oportunitats i preocupacions en la gestió del clúster.
  • Generar projectes interclúster
  • Construir propostes de projectes de futur
  • Consolidar el sentiment de xarxa.

El programa de les jornades va contemplar activitats de networking, benchmarking, espais de treball interclústers, brainstorming i la ponència d’experts en línies de finançament a les que poden accedir els clústers.

El dijous 14 varem comptar amb la presència de 3 ponents

  • Sr. Gervasio Cordero, com a representant del programa de suport a les agrupacions empresarials innovadores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
  • Sra. Emma Vendrell, Gestora de projectes internacionals, Direcció General d’Indústria
  • Sr. Christoph Beer, Cluster Tic de Suïssa i Cluster manager of the year, 2008 que ens va explicar el seu model de gestió de clúster.

Dijous 14 de juny

09.00h ACREDITACIONS
09.10h OBERTURA.
Sr. Joan Miquel Hernández. Director Desenvolupament Empresarial
09:20h I MISSIÓ INTERNACIONAL DE CLUSTER MANAGERS A BOSTON
Sr. Joan Martí, Gerent de Dinamització de Clústers. ACC1Ó
Sr. Ignasi Gómez-Belinchón, Cluster manager Railgrup
Sr. Inocencio González. Cluster manager ClusterMoto
Sr. Jorge Fuentes. Cluster manager 6M
Sr. Cristóbal Aguilera. Cluster manager Aquïcat
11.10h  PAUSA – CAFÈ
11:30h ESPAI TREBALL INTERCLÚSTER
* Exercici 1: Grups d’interessos
* Exercici 2: Best practice en gestió durant el darrer any
12.30h PROGRAMA DE SUPORT A LES AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES (AEI) DEL MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
Dr. Gervasio Cordero, Vocal Assessor de la Direcció General d’Indústria i de la PIME
14.00h DINAR CONJUNT
15.30h INSTRUMENTS DE LA COMISSIÓ EUROPEA DE SUPORT ALS CLÚSTERS
Sra. Emma Vendrell, Gestora de projectes internacionals, Direcció General d’Indústria
* EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES:
Sr. Xavier Esteve, INDESCAT. Projecte EU4SPORTS CLUSTERS.
Sr. Enric Pedrós, FEMAC. Projecte CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE LABELS.
Sr. Joaquim Solana, AMIC
Sra. Susanna Prieto, SECARTYS. Projecte REGIONS OF KNOWLEDGE.
17.30h PAUSA – CAFÈ
18.00h EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL D’UN CLUSTER MANAGER
Sr. Christoph Beer, Cluster Tic de Suïssa i Cluster manager of the year, 2008

Divendres 15 de juny

09.30h PROJECTES INTERCLÚSTERS. EXEMPLES:
“Solucions pràctiques per a la millora del tractament i consum d’aigües a la indústria
càrnia catalana.”
Sr. Xavier Amores, gerent del clúster de l’aigua (CWP)
Sr. Eudald Casas, gerent del clúster carni porcí (INNOVACC).
“De la idea de l’AEROFEDER a la plataforma AquaINNOVATE.”
Sr. Cristobal Aguilera, gerent del clúster d’aqüicultura (AqüiCAT)
Sr. Enric Pedròs, gerent del clúster maquinària agrícola (FEMAC)
“Vida saludable i infància.”
Sr. Xavier Esteve, gerent del clúster de l’esport (INDESCAT)
Sr. Antonio Naranjo, gerent del clúster de productes infantils (KID’S CLUSTER)
“Del coneixement dels acers d’alt límit elàstic a l’aplicació en el sector de la
maquinària Agrícola”
Sra. Anna Casals, gerent del clúster de materials avançats (CTM)
Sr. Enric Pedròs, gerent del clúster de maquinària agrícola (FEMAC)
“Iniciatives d’hibridació interclúster”
Sr. David García, gerent del clúster Tèxtil-Moda
Sr. Xavier Esteve, gerent del clúster de l’esport (INDESCAT)
11.00h PAUSA – CAFÈ
11.30h EXEMPLE DE VIATGE DE BENCHMÀRQUING: VÍDEO CLÚSTER AQÜICULTURA A NORUEGA
12.15h ESPAI TREBALL INTERCLÚSTER: Exemples Models de negoci d’èxit d’empreses dels clústers (treball en grups)
13:15h BRAINSTORMING CONJUNT. PROJECTES DE FUTUR SISTEMA CATALÀ DE
CLÚSTERS
14.30h DINAR CONJUNT – FI DE JORNADA