martes, 23 of julio of 2024

OSMueble

Amb el projecte OSMUEBLE ajudarem les empreses del moble a millorar la competitivitat mitjançant la potenciació de l’ús de les TIC a tots els àmbits de l’empresa: Operacions (fabricació, oficina tècnica i logística), Màrqueting i Direcció Estratègica.

Els objectius específics del projecte son:

  • Identificar i facilitar la implantació d’eines basades en programari lliure que ajudin a millorar la qualitat, funcionalitat, rendiment i rendibilitat de les que s’utilitzen al sector del moble
  • Millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la utilització de les TIC
  • Millora de l’eficiència de la logística integral (aprovisionaments, producció i expedició) del sector del moble a través de les TIC
  • Potenciar la utilització de les TIC en els processos estratègics de les empreses del moble

El projecte OSMueble està finançat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) a través del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) per contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria espanyola i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) ‘Una manera de fer Europa’.