viernes, 14 of junio of 2024

Projectes que es realitzen

L’objectiu d’AMIC és la promoció de projectes innovadors que ajudin a millorar la competitivitat de les empreses del sector fabricació de moble a Catalunya.

AMIC impulsarà projectes tant d’innovació tecnològica en procés o producte, com d’innovació no tecnològica amb noves manera d’arribar fins el client o d’organitzar l’empresa.

Preferentment, es tractarà de projectes en els que participarà més d’una empresa, bé aprofitar economies d’escala, bé per cercar sinèrgies entre empreses complementàries.