viernes, 14 of junio of 2024

AMIC

Un grup d’empresaris catalans de fabricació de moble han promogut AMIC, l’Agrupació de Moble Innovador de Catalunya, com a estructura pel foment de projectes d’innovació en les empreses del sector.

AMIC va ser constituida formalment l’any 2008. Després de la realització d’una diagnosi sectorial, es va presentar a la Direcció General de Política de la Pime un pla estratègic que va ser calificat com Excel·lent. Com a conseqüència AMIC està inscrita al registre d’AEI del Ministeri d’Indústria amb número de registre 55.