viernes, 14 of junio of 2024

SERPE4HAB

Smart gesture recognition printed sensors for habitat


Resum

La pandèmia de la COVID-19 ha representat una crisi sanitària sense precedents a nivell mundial i avui en dia ens trobem davant d’un nou paradigma, enfrontant-nos a noves exigències en tots els nivells econòmics i socials. En aquest entorn, les noves solucions tecnològiques estan jugant un paper decisiu: connectivitat, comunicacions, intel·ligència artificial i automatització.

Dins d’aquest context, és un fet que com a societat estem replantejant la forma en què interactuem amb les superfícies dels objectes d’ús comú, sobretot en zones d’alta concurrència. Venim d’escenaris d’innovació en què la tendència per a la interacció entre l’usuari i el producte generalment era mitjançant superfícies tàctils o pulsants de contacte directe, però en aquest moment part de la població no es sent còmoda tocant directament les superfícies d’aquests objectes, arribant fins i tot a desenvolupar algun tipus de fòbia.

L’objectiu principal del present projecte SERPE4HAB és investigar en la proposta de noves propostes d’electrònica híbrida i flexible, combinada amb l’aplicació d’algoritmes d’intel·ligència artificial per integrar la tecnologia de reconeixement gestual durant la interacció amb els productes de l’hàbitat.

Resultats transferibles a les empreses

L’activitat d’investigació industrial del projecte SERPE4HAB no només té un impacte significatiu sobre les empreses fabricants de producte hàbitat, sinó que permetrà augmentar la competitivitat de la resta d’empreses habituals a la cadena de valor de l’equipament d’espais hàbitat:

  • Fabricants i distribuïdors de producte hàbitat: permetrà impulsar la seva capacitat d’innovació mitjançant la definició de nous criteris de disseny de l’equipament per al llar i noves propietats funcionals dels materials superficials utilitzats que podran ser inclosos en la conceptualització i fabricació de nous espais.
  • Prescriptors de producte (arquitectes i dissenyadors d’interiors): els resultats contribuiran a satisfer la demanda actual de formats d’interacció més naturals i discrets amb la tecnologia, utilitzant per això noves formes d’interacció amb els productes d’interiorisme, com ara a través del reconeixement gestual.
  • Promotors i gestors d’espais hàbitat: permetrà oferir a l’usuari uns productes que possibilitin la interacció amb l’espai sense la necessitat d’establir contacte físic amb ell (major confort i higiene).

Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022.

Participants