viernes, 14 of junio of 2024

PHYGITAT

Investigació industrial sobre nous sistemes de computació afectiva per a l’anàlisi de l’experiència PHYGItal en showrooms de producte hàbitat.

Resum

Actualment, els espais d’exhibició i venda en el sector hàbitat estan desenvolupant nous conceptes més orientats a la generació d’experiències personalitzades, on la capacitat d’un producte i dels projectes d’interiorisme per involucrar els potencials clients a nivell emocional s’erigeix com un factor essencial per aconseguir augmentar les vendes i garantir la fidelitat dels clients amb la marca a llarg termini.

En aquest context de transformació dels espais de venda tradicionals, l’espai «fora de línia» també està canviant per ser capaç de hybridar-se i complementar-se amb les experiències que ocorren «en línia», estenent-se cada vegada més els formats immersius denominats «phygital» (en castellà, figital). Aquesta nova estratègia multi-canal està representant una gran oportunitat per als fabricants de producte hàbitat a l’hora d’assolir nivells de personalització superiors i oferir experiències més fluides, interactives i consistents en totes les etapes del procés de disseny i comercialització dels seus productes.

El projecte PHYGITAT permetrà estendre i potenciar la utilització de nous formats interactius en espais de showroom que permetin hybridar les interaccions físiques i virtuals dels clients i usuaris finals amb els productes d’interiorisme. Per a això, el projecte investigarà diferents algoritmes d’aprenentatge automàtic basats en la inferència de les emocions complexes percebudes a partir de la detecció de diferents tipus de senyals fisiològiques en contextos reals d’ús «en línia» i «fora de línia». A més, durant el seu desenvolupament, PHYGITAT explorarà el potencial de la Realitat Virtual Hologràfica per replicar la complexitat espacial i relacional dels espais de showroom i els projectes d’interiorisme. D’aquesta manera, es consegüirà propiciar unes condicions més idònies per a l’expressió i detecció d’emocions durant la comunicació entre els diferents participants en les activitats dissenyades pels showrooms de producte hàbitat.

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte PHYGITAT s’aplicaran a la digitalització i millora de processos en la cadena de valor del disseny, prescripció i comercialització de productes en showrooms del sector hàbitat, concretament:

  • Als dissenyadors, fabricants i distribuïdors de producte hàbitat, permetent el disseny de productes i projectes d’interiorisme impulsats per les emocions (emotion-driven design) mitjançant un marc metodològic i tecnològic precís que els ajudarà a experimentar sistemàticament les condicions per a obtenir aquestes emocions en contextos d’exposició de naturalesa híbrida.
  • Als gestors d’espais showroom de producte hàbitat, oferint als prescriptors i clients finals experiències molt més personals, co-creatives i memorables en tots els moments, canals i etapes de compra d’un producte hàbitat.
  • Als prescriptors de producte (arquitectes i estudis d’interiorisme), creant experiències de prescripció de producte més immersives i persuasives, amb formats més atractius per als seus clients i amb un nivell superior de sentit de presència, immediatesa i interactivitat. Això permetrà augmentar l’impacte dels seus dissenys mitjançant una millor alineació amb les necessitats del costat de la demanda (clients finals) i amb les capacitats tècniques del costat de l’oferta (fabricants i proveïdors de producte hàbitat).
  • Als clients finals (tant del canal de distribució contracte com del canal residencial), oferint-los major autonomia, diversitat d’opcions i capacitat de presa de decisions durant el desenvolupament de projectes d’interiorisme i augmentant els punts de contacte amb fabricants i prescriptors on es produeix un major valor percebut per part d’aquests clients.

Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-315.

Participants