lunes, 22 of julio of 2024

CPS mueble

Amb el projecte CPS mueble ajudem a les empreses a enfortir el potencial innovador i la competitivitat descobrint les bases de l’aplicació de la metodologia de Solució Creativa de Problemes al sector del moble, una eina eficaç per resoldre els reptes de l’empresa de forma imaginativa i innovadora i amb resultats efectius.

Els objectius del projecte són:

  • Enfortir el potencial innovador i la competitivitat de les empreses participants, descobrint les bases de la creativitat aplicada, com crear equips innovadors d’alt rendiment i quins són els seus punts forts i àrees de millora en el desenvolupament de la seva creativitat i el seu potencial d’innovació.
  • Ajudar a les PIMES participants a innovar a través de la metodologia de Solució Creativa de Problemes (CPS), mitjançant tallers on els participants a més d’aprendre la metodologia, l’aplicaran a reptes reals de les seves empreses per als que necessiten idees creatives i solucions innovadores.
  • Promoure la participació de les PIMES del sector del moble de Catalunya en els programes d’ajuda vigents per a projectes d’innovació.
  • Fomentar la utilització d’infraestructures científiques, tecnològiques i de serveis de suport a la innovació existents, com els centres tecnològics, per part de les PIMES fabricants de mobiliari de Catalunya.

El projecte CPS mueble està finançat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) a través del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) per contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria espanyola i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER):‘Una manera de fer Europa’.

Notícias:

 

 

La Agrupación del Mueble Innovador de Cataluña apuesta por la utilización de metodologías de creatividad aplicada para fomentar la innovación entre sus empresas.

CENFIM colabora con AMIC para fomentar la creatividad y la innovación en el sector del mueble

Realizada la primera sesión del Taller de Innovación para Empresas del Mueble de Cataluña

Lluvia de Ideas en la segunda sesión del Taller de Innovación para Empresas del Mueble de Cataluña

Finaliza el Taller de Innovación para empresas del Mueble de Cataluña