viernes, 14 of junio of 2024

ContractVR

CoontractVR: Plataforma experimental para la co-creación y experimentación de nuevos espacios contract de ocio a través de sistemas de realidad virtual multi-usuario

Resum

La indústria del lleure és un dels sectors que en els darrers anys ha avançat més en la proposta de vivències multicanal per aconseguir experiències d’entreteniment més personalitzades adreçades als clients. Addicionalment, la recent pandèmia ha actualitzat i afegit nous principis de disseny en aquest entorn específic que estan exigint (i exigiran a la postpandèmia) una adaptació dels espais físics d’oci atenent nous atributs, com la multifuncionalitat de l’espai o potenciar la percepció d’higiene, seguretat i benestar del client. Per tant, assimilar aquest tipus d’intervencions a través de nous projectes contract és una dimensió clau perquè l’espai de lleure pugui continuar sent competitiu.

Un dels principals resultats del projecte CoontractVR serà la cocreació d’un espai conceptual (o Concept Room) que permeti donar resposta, des de l’interiorisme, a les necessitats i els hàbits de consum emergents de les famílies usuàries dels espais d’oci. Aquest espai conceptual servirà com a laboratori d’idees sobre el futur proper i llunyà dels gestors d’aquest tipus d’espais, i com a instrument específic per estructurar un procés obert d’exploració, reflexió i disseny de nous reptes experiencials i oportunitats des de l’interiorisme.

De manera nova al sector del contract-hospitality, la validació de la Concept Room desenvolupada pel projecte es realitzarà en un entorn d’holo-comunicacions multiusuari en temps real. Aquesta tecnologia, desenvolupada per la Fundació i2CAT, permetrà validar i experimentar virtualment l’espai conceptual desenvolupat per CoontractVR en un context més proper a la realitat de l’espai final.

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte s’aplicaran a la digitalització, la millora de processos i l’augment de la competitivitat a la cadena de valor del disseny i l’equipament d’espais contract de la indústria del lleure, en concret:

  • Les empreses fabricants d’equipament per a espais contract, impulsant la seva capacitat d’innovació en productes per a espais contract d’oci i empoderant el seu rol en totes les fases del procés de disseny de l’interiorisme de l’espai.
  • Els estudis d’interiorisme o arquitectes encarregats d’introduir reformes a l’espai, transitant des de la presentació unidireccional i puntual de representacions en 3D cap a una experiència de disseny continua i co-creativa.
  • Els gestors i promotors d’espais de lleure, minimitzant riscos i reduint costos gràcies a una millor comprensió de les prestacions esperades de l’equipament de l’espai en el context final d’ús.
  • Els clients o usuaris finals de l’espai, a través de nous mecanismes que permetin avaluar en remot la qualitat de l’experiència de l’espai i introduir modificacions en cas necessari d’una manera més directa i precisa.

Finançament

Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: AEI-010500-2020-223.

Participants