viernes, 14 of junio of 2024

INTRIDE

INTRIDE – Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovative Triggers for SMEs in the manufacturing sector

Resum

El projecte INTRIDE estudia les noves necessitats competencials dels llicenciats en disseny i desenvolupa els materials formatius adequats. Aquestes necessitats s’agrupen en tres paquets competencials de caràcter transversal: competències socials, digitals i de sostenibilitat (soft, digital and green).

Aquest nou enfocament permetrà que els dissenyadors puguin exercir d’agents desencadenants i catalitzadors clau de la innovació a les PIMES fabricants de producte hàbitat.

Participen al projecte INTRIDE 5 universitats, 3 clústers i 2 centres tecnològics.

Període d’execució: 01/01/2020 – 31/12/2022

Resultats transferibles a les empreses

  • Màster en línia per a Dissenyadors centrat en competències addicionals “Soft, Digital & Green” (en 5 idiomes).
  • Plataforma en línia perquè les empreses fabricants de producte hàbitat puguin compartir els seus reptes de disseny de producte amb les Universitats i Centres Tecnològics.

Finançament

Programa Erasmus+ – Knowledge Alliances – 612622-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA

Web

www.intride.eu

Participants