lunes, 22 of julio of 2024

Tag » sessió formativa

AMIC i CENFIM presenten els resultats del projecte OSMueble a les empreses catalanes

Dimecres 20 de juny de 2012 va tenir lloc la presentació dels resultats del projecte col·laboratiu OSMueble de l’Agrupació Moble Innovador de Catalunya (AMIC), associació que treballa per fomentar la innovació entre els seus associats. El projecte OSMueble, en el qual han participat 6 empreses associades, és un estudi de viabilitat per a la implantació de programari lliure a les empreses del moble i en aquesta sessió s’han mostrat els resultats a les empreses catalanes del sector de la fusta i el moble. La presentació ha tingut lloc a les instal·lacions del centre tecnològic CENFIM que forma part de TECNIO —xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya— que amb la col·laboració en aquest projecte continua reafirmant el seu posicionament com a centre de referència català de la fusta i el moble.

presentació projecte OSmueble a CENFIML’estudi, que ha estat presentat per Antoni Zaragoza, responsable de màrqueting de l’entitat, ha realitzat una comparativa del programari lliure corresponent a diferents àmbits de l’empresa i que és susceptible de ser utilitzar per les empreses del sector, amb el corresponent estalvi de costos i millora de la competitivitat per la incorporació de les TIC a les empreses. Les activitats s’han dut a terme en 3 fases. La primera d’elles  contemplava una diagnosi que s’ha realitzat mitjançant entrevistes personals i una enquesta online a empreses catalanes, un anàlisi de les eines que habitualment utilitza el sector així com una presa de requeriments de les característiques més importants per a les empreses. Posteriorment s’ha realitzat una cerca de programari lliure alternatiu al que utilitzen les empreses del moble, que s’ha valorat segons les característiques principals de cada tipus d’eina i uns criteris objectius vinculats a la utilització i valoració que en fa la comunitat de cadascuna d’aquestes. Read more »