viernes, 14 of junio of 2024

ISO

ISO – Internationalization Service Officer

Resum

El projecte ISO té com a objectiu capacitar el perfil professional d’assessor del Servei d’Internacionalització.

Aquesta capacitació ha de permetre millorar les competències i habilitats del perfil per assessorar PIMEs, entre d’altres les fabricants d’equipament de la llar i el contracte, que volen desplegar la seva estratègia d’internacionalització.

Període d’execució: 01/10/2019 – 30/09/2021

Resultats transferibles a les empreses

  • App d’autoaprenentatge amb els continguts formatius
  • «Case stories» en format vídeo amb entrevistes a representants de PIMEs, que comparteixen les seves experiències en internacionalització
  • Manual d’internacionalització per a la PIME

Finançament

Agencia polaca del programa Erasmus+ Ref. 2019-1-PL01-KA202-064979

Web

http://iso.erasmus.site/

Participants