viernes, 14 of junio of 2024

INNOMAT

La sistemàtica general d’incorporació de nous materials en el sector del moble (basada en la manca d’innovació i en què la majoria d’elles vénen derivades pels desenvolupaments d‘empreses proveïdores de matèria primera o maquinària) té dos inconvenients:

 • Els nous materials poden no resoldre les necessitats dels fabricants de producte, o bé, tenir dificultats per passar a la seva fabricació, ja que els proveïdors de materials no solen tenir una sistemàtica per recollir les necessitats de la indústria.
 • La majoria dels fabricants de mobiliari no compten amb el know-how tecnològic necessari, ni amb la sistemàtica adequada en la gestió de la innovació, per desenvolupar productes innovadors que incorporin els nous materials que van apareixent.

Per superar aquests inconvenients cal aconseguir que la col·laboració en la innovació formi part de l’ADN de les empreses. S’ha demostrat (H. Chesbrough) que l’estratègia d’Open Innovation, resulta molt més eficient per aconseguir que els esforços de R + D fructifiquin en productes innovadors que s’introdueixen en el mercat.

Dins d’aquest context AMIC planteja el projecte INNOMAT, que té els següents objectius:

 • Enfortir el potencial innovador i la competitivitat de les empreses participants, ajudant-les a innovar:
  • a través de la incorporació de nous materials, desenvolupant productes que responguin millor als requisits propis de la seva tipologia de producte i diferenciant els seus productes de la competència per mitjà de la utilització de materials innovadors.
  • a través de l’aplicació de tècniques de creativitat, desenvolupant conceptes innovadors que resolguin les necessitats de l’usuari i siguin percebuts pel mateix com a productes amb major valor afegit.
  • mitjançant el foment de la cooperació en R + D entre empreses (open innovation), desenvolupant activitats d’innovació de producte en cooperació entre diversos membres pertanyents a l’AEI. El treball en cooperació en R + D entre empreses, afavoreix la generació de noves idees, i escurça el camí per al desenvolupament de productes innovadors, redundant en empreses més competitives.
 • Millorar les capacitats de les empreses en gestió de la innovació, facilitant l’adquisició i sistematització d’una metodologia que, d’una banda, promou la generació de noves idees i, de l’altra, possibilita l’aterratge de les mateixes en el disseny de nous productes.
 • Difondre el projecte i la cultura de la innovació oberta a les empreses del sector, amb la intenció de generar un efecte tractor ja que la majoria d’empreses del sector opten per una estratègia de seguidor del líder i per tant, imitarien a les empreses participants en el projecte, posant en marxa nous projectes d’innovació.

En el projecte INNOMAT, una empresa fabricant de material i tres empreses fabricants de mobiliari amb altes exigències d’acompliment (contract, cuina i bany) treballaran en col·laboració per desenvolupar nous productes innovadors amb la incorporació de nous materials i per millorar els materials existents de manera que ofereixin noves característiques adequades per als entorns d’ús dels productes. La metodologia proposada permetrà, a través de les fases del projecte, partir de noves matèries primeres per a la generació de prototips de noves solucions en mobiliari.

En la realització del projecte es comptarà amb l’assessorament d’un centre d’innovació especialitzat en el sector de l’hàbitat per guiar les empreses en aquest procés a través de la innovació oberta i l’aplicació de tècniques de creativitat.

AMIC realitzarà una intensa difusió del projecte, de manera que serveixi per fomentar i estendre la cultura de la innovació oberta entre les empreses associades a l’AEI i, per extensió, a les de la resta dels subsectors de l’hàbitat.

Més informació: https://innomat.amicmoble.org/