miércoles, 22 of mayo of 2024

SMARTHABIT

Desenvolupament experimental d’una plataforma comuna i interoperable per a l’acceleració de nous productes intel·ligents desenvolupats per empreses del sector hàbitat.

Resum

El projecte SMARTHABIT centra la seva activitat experimental en el desenvolupament d’una plataforma en el núvol oberta, comuna, interoperable i fàcilment escalable que permeti accelerar la implementació de nous productes intel·ligents desenvolupats per empreses del sector hàbitat.

En els últims anys, l’ús de productes basats en les tecnologies de l’Internet de les Coses (IoT), la Intel·ligència Artificial (IA) i les tecnologies d’interacció persona-ordinador (HCI) s’ha estès de manera significativa en molts sectors, però en els espais hàbitat la seva presència es limita a productes d’electrònica de consum o electrodomèstics. Així, tot i que aquestes tecnologies estan ben desenvolupades i són àmpliament reconegudes com a tecnologies habilitadores clau per al sector hàbitat, la seva adopció en les empreses d’aquest sector encara és limitada.

En aquest context, el desenvolupament realitzat en el projecte SMARTHABIT permetrà impulsar entre les empreses del sector hàbitat una adopció més àmplia de les tecnologies habilitadores emergents, simplificant la col·laboració d’aquestes empreses tradicionals amb empreses de sectors tecnològics acostumades a aquestes noves cadenes de valor.

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte no només tindran un impacte significatiu en la digitalització de les empreses fabricants de producte hàbitat, sinó que permetran augmentar la competitivitat de la resta d’empreses habituals en la cadena de valor de l’equipament d’espais hàbitat, en concret:

  • Els fabricants i distribuïdors de producte hàbitat avançaran de manera significativa en la seva estratègia de millora de la funcionalització a nivell de producte mitjançant la digitalització de les seves solucions, en concret, mitjançant la transició des d’un equipament convencional cap a una versió intel·ligent o «smart». Això afavorirà la diversificació i diferenciació de la seva oferta comercial mitjançant la industrialització de noves famílies de producte intel·ligent basades en la utilització de tecnologies habilitadores com l’Internet de les Coses (IoT), la interacció persona-ordinador (HCI) i la Intel·ligència Artificial (IA).
  • Els prescriptors de producte hàbitat (arquitectes i interioristes) rebran noves funcionalitats en els productes per oferir un major valor diferencial en l’execució dels seus projectes, així com un reforç de la confiança amb els clients que demanden uns nivells més elevats de personalització i un disseny de l’experiència singularitzat.
  • Els promotors i gestors d’espais hàbitat activaran una nova relació més duradora amb el fabricant de producte intel·ligent, on s’establirà un major focus en el desenvolupament d’un servei postvenda de major valor afegit per al promotor.

Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-319.

Participants