viernes, 14 of junio of 2024

INTEDU

Investigació industrial sobre nous sistemes d’anàlisi de la influència de l’espai i els atributs d’INteriorisme en processos de neuroEDUcació.

Resum

El projecte INTEDU busca contribuir a la disciplina recent de la neuroeducació des de l’òptica del disseny de l’espai, la qual cosa és especialment rellevant per impulsar la innovació pedagògica en instituts i centres de formació professional.

Actualment, sabem que l’entorn i els paràmetres ambientals que configuren els espais dels centres educatius condicionen, d’una banda, les experiències i, d’altra banda, l’arquitectura cerebral dels nens, i per tant influeixen en el procés d’aprenentatge. A un ritme lent però constant, l’entorn físic s’està adaptant a nous models d’aprenentatge que estan transformant l’experiència dels estudiants i també dels propis docents dels centres educatius. Per tant, comprendre l’origen de les conductes i necessitats emocionals dels alumnes i docents és clau per dissenyar un espai que els acompanyi i ajudi en aquest procés d’aprenentatge i creixement.

En aquest context, la investigació realitzada en el projecte INTEDU aportarà un marc metodològic i tecnològic innovador per impulsar els processos de neuroeducació des de l’òptica del disseny de l’espai i del mobiliari, amb l’objectiu d’estimular noves bases d’innovació pedagògica en els espais educatius. Per aconseguir-ho, INTEDU utilitzarà diferents algoritmes d’intel·ligència artificial per a l’adquisició de dades i el tractament d’aquestes dades, que permetran detectar de manera precisa, no invasiva i estesa els atributs de l’espai educatiu i dels productes d’interiorisme utilitzats en ell, així com les reaccions neurofisiològiques i conductuals dels alumnes i docents.

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte INTEDU s’aplicaran a la millora de la digitalització i millora de processos a la cadena de valor del disseny i l’equipament d’espais educatius, concretament:

  • Els fabricants de producte acabat (per exemple, mobiliari, sistemes d’il·luminació/lluminàries, producte d’absorció acústica, etc.), permetent quantificar els factors o valors emocionals i de percepció induïts pel seu producte durant el desenvolupament de dinàmiques d’aprenentatge, i estimulant la innovació en el disseny d’equipament educatiu adreçat al target dels adolescents, un segment de mercat infraatès en l’actualitat.
  • Els arquitectes i interioristes, donant suport a les decisions subjectives sobre la selecció d’equipament educatiu amb dades objectives o de naturalesa empírica a través de noves tecnologies de suport a la presa de decisions.
  • Els gestors d’espais educatius, disposant de noves eines d’innovació pedagògica per donar suport a les seves decisions durant l’actualització progressiva de l’equipament en funció dels contextos d’aprenentatge i els objectius de neuroeducació abordats.

Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-308.

Participants

Col·laboradora externa