viernes, 14 of junio of 2024

WOODIGITAL

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es sunrise-1-1.png

WOODIGITAL – Dual learning for Improving Digital Skills of Young Woodworkers

Resum

El projecte WOODIGITAL té com a propòsit millorar les competències digitals – Indústria 4.0 – dels treballadors joves europeus (18-35 anys) del sector fusta i moble mitjançant formació professional dual.

La formació professional dual combina els processos d’aprenentatge al centre de la formació i l’empresa o, dit d’una altra forma, és una modalitat d’aprenentatge basat en el treball.

WOODIGITAL identificarà en primer lloc les habilitats i competències digitals necessàries per als treballadors joves en actiu, es dissenyarà un pla d’estudis per cobrir aquestes necessitats, es desenvoluparà un curs de formació (en 5 idiomes) i s’implementarà en una plataforma en línia oberta i gratuïta. El curs es validarà amb una formació pilot a 75 joves, 25 dels quals participaran en una estança formativa dual de deu dies a Itàlia.

Període d’execució: 01/10/2020 – 30/09/2022

Resultats transferibles a les empreses

  • Informació sobre els coneixements, habilitats i competències que requereixen els treballadors per alienar-se i contribuir a la transformació digital de l’empresa.
  • Material formatiu i plataforma de e-learning per a la formació del personal de l’empresa en Indústria 4.0.
  • Participació en el curs pilot de formació i/o en l’estança de formació dual de 10 dies a Itàlia.

Finançament

Agència francesa del programa Erasmus+ – Ref. KA202-EF727B19

Participants

ENCOURAGING SUNRISE – Encouraging training skills in the furniture and woodworking industries through an innovative simulation-based approach