viernes, 14 of junio of 2024

Una entitat activa i compromesa

AMIC és una agrupació activa: els estatuts preveuen la possibilitat de desvincular de l’associació a les empreses que no demostrin un nivell mínim d’activitats en innovació.

AMIC vetlla pel compromís ètic de les empreses associades tant el que respecta a les bones pràctiques en el disseny i fabricació, com en el compliment legislatiu laboral i mediambiental.