lunes, 22 of julio of 2024

WEcontract

El projecte WEcontract a Barcelona, impulsat pel Clúster del moble i l’hàbitat AMIC amb la col·laboració de CENFIM,  facilitarà les empreses que operen en el canal contract d’equipament per a col·lectivitats (hotels, oficines i d’altres) la millora de les seves capacitats de relació comercial envers els prescriptors a l’àrea de Barcelona.

OBJECTIUS:

El projecte, que consisteix en una actuació col·laborativa d’empreses, pivota sobre tres objectius fonamentals:

 • Explotar economies d’escala compartint despeses
 • Prescripció creuada de les activitats comercials individuals dels participants
 • Increment de notorietat de les actuacions conjuntes

PARTICIPANTS:

El projecte està obert a la participació dels següents tipus d’empreses que operen o volen operar en l’àmbit del canal contract per a equipament d’espais col·lectius.

 • Fabricants de productes per a l’hàbitat
 • Comercialitzadores de producte
 • Proveïdors de serveis

Es considera que per a que el projecte pugui tenir èxit i es pugui beneficiar d’una bona prescripció creuada les empreses participants han de compartir, com a mínim, les següents característiques:

 • No han de ser competidores en producte
 • És desitjable una certa complementarietat de producte:
  • Gamma de preu comparable
  • Estètica no massa allunyada

Altres característiques compartides com grandària similar de l’empresa afavoriran l’enteniment.

Els costos es repartiran atenent a a la superfície ocupada per cada empresa en el showroom i la prescripció creuada serà norma bàsica de participació ja que les empreses participants “compartiran” els contactes comercials que visitin (o es reuneixin) el showroom.

Les empreses interessades en participar al projecte han de contactar amb:

Antoni Zaragoza (marketing@amicmoble.org) Tel. 648 743 312 / 977 570 122