lunes, 22 of julio of 2024

DITRAMA

DITRAMA – Digital Transformation Manager: leading companies in Furnitures value chain to implement their digital transformation strategy

01/01/2019 – 31/12/2021

Resum

El projecte DITRAMA té com a propòsit capacitar al «Gestor de Transformació Digital» (Digital Transformation Manager) en les empreses fabricants de mobiliari.

El rol d’aquesta nova posició és liderar de manera integrada la transformació digital de tots els departaments d’una empresa de fabricació de mobiliari. Aquesta posició requereix un bon coneixement de les tecnologies digitals (els anomenats habilitadors digitals clau), a més d’una visió per a la seva aplicació específica en el sector i habilitats per facilitar la gestió de canvi.

El projecte DITRAMA identificarà en primer lloc les habilitats i competències necessàries del «Digital Transformation Manager«, es dissenyarà un currículum per cobrir aquestes necessitats competencials, es desenvoluparà un complet curs de formació (en 7 idiomes) i s’implementarà aquest material formatiu en una plataforma d’elearning oberta. El curs es validarà amb una formació pilot a 100 alumnes.

Període d’execució: 01701/2019 – 31/12/2021

Resultats transferibles a les empreses

  • Informació sobre les tasques que desenvoluparà el «Digital Transformation Manager» en el sector del moble i dels coneixements, habilitats i competències que necessitarà.
  • Material formatiu i plataforma d’e-learning en 7 idiomes per la formació del personal de l’empresa en el seu nou rol.
  • Participació en el curs pilot de formació durant el desenvolupament del projecte.

 

Finançament

Programa Erasmus+ – Sector Skill Alliances – Ref. 601011-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA

 

Participants