viernes, 14 of junio of 2024

SENSORIAL

Investigació industrial sobre nous sistemes intel·ligents sensibles al context per al neurodisseny d’espais d’interiorisme multi-sensorials.

Resum

Actualment, hi ha un creixent reconeixement sobre la importància de crear espais saludables que promoguin el benestar tant físic com emocional de les persones que interactuen o habiten aquests espais. En aquest sentit, mentre que tradicionalment l’arquitectura ha estat dominada per la vista, en les últimes dècades un nombre cada vegada més gran d’arquitectes i dissenyadors han començat a tenir en compte el paper que juguen els altres sentits, com l’oïda, el tacte i l’olfacte. No obstant això, fins ara ha hi ha hagut relativament poc reconeixement en el sector de l’habitatge de la comprensió creixent de la naturalesa multi-sensorial de la ment humana que ha sorgit en el camp de la recerca de la neurociència cognitiva. Especialment, no s’ha emprat cap marc metodològic i tecnològic que permeti sistematitzar l’evidència empírica sobre l’impacte d’un espai multi-sensorial en l’experiència, el benestar i fins i tot la salut dels usuaris.

El projecte SENSORIAL permetrà, d’una manera innovadora en el sector de l’habitatge, inferir la qualitat de l’experiència multi-sensorial percebuda per les persones en diferents moments mitjançant la combinació de nous sistemes intel·ligents sensibles al context (en anglès, context-aware computing) i els últims descobriments en l’àmbit de la neurociència i la neuroarquitectura sobre l’estimulació cognitiva en el disseny d’espais.

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte SENSORIAL s’aplicaran a la digitalització i millora de processos a la cadena de valor del disseny i construcció d’espais d’interiorisme i entorns multi-sensorials, concretament:

  • Els dissenyadors de productes d’interiorisme (fabricants i estudis de disseny), permetent una transició des d’un disseny de producte determinista o estàtic (orientació tradicional) a un disseny de producte adaptatiu i dinàmic, més personalitzat, que a més habilita una relació contínua entre el fabricant, distribuïdor i prescriptor de producte amb els clients i usuaris finals més enllà del moment de la venda del producte.
  • Els prescriptors de producte (arquitectes i estudis d’interiorisme), afavorint l’accés a productes més personalitzats i a noves dades de naturalesa empírica sobre el rendiment d’un producte i la seva influència en l’experiència sensorial d’un interiorisme determinat, el que els permetrà reforçar la seva capa de valor diferencial en els projectes que gestionen.
  • Els promotors de projecte o gestors d’espais hàbitat, facilitant la presa de decisions en l’adquisició final de productes hàbitat que ofereixin a l’usuari final una major Qualitat de l’Experiència i afavoreixin una millor alineació amb el disseny de l’experiència multi-sensorial introduïda en el seu espai.

Finançament

El Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-313.

Participantes

Colaboradora externa