viernes, 14 of junio of 2024

CRAFT 4.0

CRAFT 4.0 – Enabling the potential of handicraft CRAFT 4.0

Resum

CRAFT 4.0 té com a propòsit facilitar l’accés a la tecnologia de fabricació additiva a sectors manufacturers tradicionals, inclosos moble i hàbitat. El projecte persegueix millorar les capacitats digitals d’artistes i artesans que vulguin formar-se i adquirir noves competències en modelatge digital i impressió 3D. Es desenvoluparà un programa formatiu per a adquirir coneixements de tipus tècnic (2D/3D CAD, Blender 3D, Tinkercad 3D Modelling, etc.) i també de tipus estratègic (emprenedoria, màrqueting, ús de TICs en fabricació, etc.). El material formatiu s’implementarà en una plataforma e-learning interactiva disponible en 4 idiomes.

Període d’execució: 01/01/2019 – 29/02/2021

Resultats transferibles a las empreses

  • Curs formatiu disponible en 4 idiomes implementat en una plataforma e-learning interactiva i col·laborativa – disponible un cop finalitzat el projecte.
  • Possibilitat de participar en el curs pilot de formació durant el desenvolupament del projecte.

Finançament

Agència irlandesa del programa Erasmus+. Ref. 2018-1-IE01-KA202-038787

Web

https://craftproject.eu/

Participants