miércoles, 22 of mayo of 2024

Samantha

SAMANTHA – Nobel Training Programme on Additive Manufacturing towards the Digital Transformation of Toolmaking and Habitat related sectors

Resum

L’objectiu principal de SAMANTHA és desenvolupar i implementar un programa de formació en fabricació additiva (impressió 3D).

Aquest curs complirà amb les necessitats formatives dels estudiants de formació professional i amb les dels treballadors de les indústries de productes per a l’hàbitat i de la fabricació d’utillatge.

Període d’execució: 01/09/2019 – 31/08/2022

Resultats transferibles a les empreses

  • Informe d’estat de l’art de la fabricació additiva en els sectors de la fabricació d’utillatge i de productes hàbitat i oferta de formació professional en aquest àmbit.
  • Curs de formació en fabricació additiva integrat en una plataforma oberta de e-learning (en 5 idiomes).
  • Full de ruta per a la transformació digital i l’especialització intel·ligent dels sectors de fabricació d’utillatge i de productes hàbitat.

Financiación

Agència alemanya del programa Erasmus+ Ref. 2019-1-DE02-KA202-006458

Web

https://samantha-project.eu/

Participants