miércoles, 22 of mayo of 2024

BOSS4SME

Boosting Online cross-border Sales for Furniture and household SMEs

Resum

El projecte BOSS4SME analitza les competències professionals necessàries del perfil de “Director de vendes en línia” en empreses del sector moble i hàbitat i desenvolupa continguts formatius específics personalitzats atenent al tipus d’empresa i qualificacions del treballador.

Període d’execució: 31/12/2016 – 30/12/2018

Resultats d’utilitat per a les empreses

  • Guia de bones pràctiques en e-Commerce internacional de productes de l’hàbitat i estratègies per a la seva implementació
  • Plataforma e-learning a e-commerce de productes de l’hàbitat, amb sistema de formació personalitzable atenent les capacitats del treballador i l’estratègia de l’empresa

Finançament

Agència espanyola SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació) a través del programa Erasmus+. Ref. 2016-1-ES01-KA202-025724.