viernes, 14 of junio of 2024

Tag » cluster manager

IV Jornada d’Immersió Estratègica de Clúster Mànagers

clusterDurant els dies 12 i 13 de juny ha tingut lloc a Castelldefels la «IV Jornada d’Immersió Estratègica de Clúster Mànagers» de Catalunya a la qual van assistir els membres de l’equip de gestió del clúster del moble Joaquim Solana i Toni Zaragoza. Aquestes jornades formatives són un exercici de reflexió estratègica estructurat en forma de xerrades i grups de treball per formar als clústers mànagers sobre temes clau, compartir experiències, generar projectes interclústers, codissenyar actuacions de futur i cohesionar l’equip de clúster mànagers catalans.

Read more »


AMIC ha participat a la II Immersió de clúster managers catalans

Els dies 14 i 15 de juny, ACC1Ó va organitzar la II Jornada d’Immersió Estratègica de clúster managers a Castelldefels. Aquesta és una II immersió estratègica de clúster mànagersacció emmarcada dins del programa de suport als clústers catalans que està portant a terme ACC1Ó. En aquesta segona edició varen participar 29 clúster managers, entre els quals estava representat AMIC.

Les jornades tenien com objectiu:

  • Compartir bones pràctiques, oportunitats i preocupacions en la gestió del clúster.
  • Generar projectes interclúster
  • Construir propostes de projectes de futur
  • Consolidar el sentiment de xarxa.

El programa de les jornades va contemplar activitats de networking, benchmarking, espais de treball interclústers, brainstorming i la ponència d’experts en línies de finançament a les que poden accedir els clústers.

Read more »