martes, 23 of julio of 2024

IV Jornada d’Immersió Estratègica de Clúster Mànagers

clusterDurant els dies 12 i 13 de juny ha tingut lloc a Castelldefels la «IV Jornada d’Immersió Estratègica de Clúster Mànagers» de Catalunya a la qual van assistir els membres de l’equip de gestió del clúster del moble Joaquim Solana i Toni Zaragoza. Aquestes jornades formatives són un exercici de reflexió estratègica estructurat en forma de xerrades i grups de treball per formar als clústers mànagers sobre temes clau, compartir experiències, generar projectes interclústers, codissenyar actuacions de futur i cohesionar l’equip de clúster mànagers catalans.

Durant la primera jornada, es va exposar en primer lloc la III Missió Internacional de Clústers Mànagers a Silicon Valley on cada un dels participants va explicar una part de les diverses sessions formatives que va realitzar. A continuació, es van presentar quatres projectes d’emprenedoria en diferents àmbits (social, mèdic, biomèdic…): SHIP2B (www.ship2b.org), METGE EMPRENEDOR (www.med.es/cat/tecnologia/emprenedor.htm), REIMAGINE FOOD (https://reimagine-food.com/) i BIOEMPRENEDOR (www.bioemprendedorxxi.es).

Ja per la tarda, el Director general d’Inverpyme, el Sr. Eugeni Ferré,  va obrir el tema del capital risc explicant la seva experiència com a gestor d’un fons català d’aquest tipus. Seguidament, Harold Wiener, Director de Terra Ventures (Israel), va exposar un cas d’èxit de gestió d’un fons de capital risc cofinançat pel govern israelí que, mitjançant la dotació d’una acceleradora, impulsa projectes d’emprenedoria transformadors de gran impacte social. Finalment, va haver un espai de temps reservat a la «acceptació del fracàs» on cada clúster mànager va explicar algun cas de fracàs al seu clúster per a que serveixin d’aprenentatge a la resta.

En la jornada següent, el Sr. Alberto Pezzi, Gerent d’Estratègia Competitiva i de Clústers a ACCIÓ, va presentar la nova estratègia competitiva de RIS3CAT, resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la UE elaborin estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, articulada per 4 eixos: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d’innovació. De fet, el sector hàbitat forma part del sector de les indústries creatives, un dels àmbits sectorials líders de l’estratègia de RIS3CAT.

Seguidament va tindre lloc un interessant speed meeting entre els participants on es van gestionar unes reunions curtes entre clústers a l’efecte de que sorgeixin possibilitats de nous projectes interclúster i, per finalitzar la jornada, es va fer una petita sessió de coaching enfocada a la capacitat de resiliència en un entorn de crisi.