miércoles, 22 of mayo of 2024

interihotel

Amb el projecte interihotel ajudem a les empreses del  moble a innovar en comercialització i a capacitar-se per operar en el canal d’equipament integral d’hotels. InteriHOTEL és un marketplace innovador i únic a l’Estat Espanyol en el que es posen en comú les necessitats dels hotels i les propostes de les empreses fabricants de mobiliari que han establert aliances estratègiques amb altres empreses del sector hàbitat (il·luminació, tèxtil, revestiments, etc.) per presentar solucions integrals, des del projecte d’interiorisme fins la instal·lació a l’hotel.

Els objectius específics del projecte son:

A nivell estratègic

L’objectiu estratègic del projecte és la millora de la competitivitat dels fabricants de mobles mitjançant la capacitació pel canvio de canal del retail al contract, adquisició de capacitats d’Intel·ligència de mercat i increment de la innovació a través de l’us de nous materials, millora dels processos productius, adaptació del disseny i màrqueting.

Objectius específics:

  • Organització de 10 jornades de networking amb una assistència de 100-150 PIMES hoteleres i els fabricants de mobles participants en el projecte
  • Que les empreses participants estableixin aliances estratègiques de cooperació amb empreses d’altres sectors de l’hàbitat relacionats (mobles, il·luminació, tèxtil, domòtica, revestiments…)
  • Transferència de coneixement sobre necessitats i requeriment de les PIMES hoteleres assistents a les jornades de networking i identificació de nous requeriments específics pel canal contract
  • Obtenir informació per a l’elaboració d’un llibro blanc amb els requeriments que han d’acomplir els fabricants per operar en el canal contract
  • Consolidació d’InteriHOTEL com un espai i format de networking innovador, referent i estructurat entre oferta i demanda d’equipament hoteler

Més informació: www.interihotel.com