miércoles, 22 of mayo of 2024

SAWYER

SAWYER – holistic approach for the identification of Skills and sAfety needs towards a groWing sustainability & circularitY of furniturE sector

Resum

El projecte SAWYER té com a objectiu facilitar la transició a una economia més circular de les empreses del moble europees. Per a això, s’estudiaran els principals instruments legislatius (incloent-hi directives vigents i en desenvolupament), i instruments d’adopció voluntària (bones pràctiques, normes, ecotendències…) que poden influir en aquesta transició circular.

S’analitzarà com es preveu que aquests instruments afectin i transformin el sector del moble europeu l’any 2030, incloent-hi també l’aparició de nous models de negoci. S’estudiarà com la transició afectarà els llocs de feina i les seves tasques, als riscos laborals dels treballadors i a les noves necessitats formatives que tindran aquests treballadors.

Període d’execució: 01/03/2019 – 28/02/2021

Resultats transferibles a les empreses

  • Estat actual i tendència a mig/llarg termini dels instruments legislatius i voluntaris en economia circular d’aplicació en el sector del moble europeu i en alguns països rellevants.
  • Possibles escenaris futurs del sector degut a la transició de les empreses a una economia més circular.
  • Canvis que provocarà l’economia circular en els llocs de treball i en les tasques, en els riscos laborals i en les necessitats formatives dels treballadors del sector.
  • Coneixement de noves oportunitats i models de negoci.

Finançament

Comissió Europea. Programa Support for Social Dialogue. Ref. VS/2019/0027

Web

www.circularfurniture-sawyer.eu

Participants