sábado, 13 of abril of 2024

Com es gestionen els projectes

El mecanisme de funcionament per a la gestió dels projectes serà el següent:

  • AMIC, en comunicació amb les empreses de l’associació, detecta necessitats i oportunitats que s’incorporen al seu pla estratègic d’activitats
  • AMIC busca entre els associats les empreses interessades en participar en un projecte concret
  • AMIC planifica les fases del projecte i cerca els proveïdors (centres tecnològics, consultories…)
  • AMIC cerca el cofinançament del projecte amb els ajuts de les administracions públiques
  • Les empreses realitzen els projectes en col•laboració amb els proveïdors i, en el cas de subvenció, justifiquen les seves despeses a l’administració per beneficiar-se dels ajuts.