miércoles, 22 of mayo of 2024

furnCSR

furnCSR: Corporate Social Responsibility (CSR) guidelines and tools to enhance the furniture labour market attractiveness

Resum

El projecte furnCSR té com a objectiu facilitar a les empreses PYME del sector del moble eines per a la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i el Valor Compartit.

FurnCSR proporcionarà a les empreses pautes i guies cap a models de gestió més innovadors que contribueixen a millorar l’atractiu de les empreses i la seva capacitat d’atracció de talent.

El projecte beneficiarà tant a les empreses, com als seus treballadors, així com a altres actors de la cadena de valor: proveïdors, clients, la comunitat i l’administració pública.

Resultats transferibles a les empreses

FurnCSR produirà els següents resultats d’utilitat per a les empreses:

  • Una guia pràctica per a desplegar i implementar pràctiques RSC/ Valor Compartit en les empreses del moble.
  • Una eina d’autoavaluació del nivell de desplegament de pràctiques RSC / Valor Compartit de les empreses, la qual cosa també permetrà la identificació d’actuacions prioritàries.
  • Avaluació pilot de 18 empreses de la UE amb l’eina d’autoavaluació desenvolupada.
  • Identificació dels coneixements, habilitats i competències necessàries per desplegar amb èxit les pràctiques d’RSC i Valor Compartit en les empreses del moble i recomanacions per al sector per fomentar i suportar el desplegament d’aquestes pràctiques en les empreses.

Finançament

Cofinançat per la Comissió Europea en la seva convocatòria de Apoyo al Diálogo Social VP/2020/001 (Ref. proyecto VS/2021/0035).

Participants