miércoles, 22 of mayo of 2024

wellianceHOSPITALITY

Plataforma d’internacionalització agrupada

Resum

wellianceHOSPITALITY és una plataforma d’internacionalització per a PIMES de la cadena de valor del contract-hospitality, mitjançant la qual CENFIM i altres 4 clústers europeus ajudaran als seus membres a entrar en els mercats de Sudàfrica, Mèxic i EEUU.

Aquest és un projecte liderat per CENFIM, finançat per la Comissió Europea en el marc del programa COSME Go International, en el que hi participen socis de França, Alemanya, Bèlgica i Espanya, dels sectors de la il·luminació, eficiència energètica, arquitectura i construcció, gestió de l’aigua i interiorisme, respectivament. En aquest projecte es realitzaran activitats d’internacionalització de les que seran directament beneficiàries les empreses del clúster.

WellianceHOSPITALITY és la segona fase del projecte SENTINEL (executat entre gener de 2018 i juny de 2019), també liderat per CENFIM i mitjançant es van identificar 13 mercats amb oportunitats per a les empreses que operen en contract-hospitality i es van estudiar en profunditat els 3 mercats escollits per a aquesta segona fase i amb el que el clúster ha guanyat intel·ligència de mercat en benefici dels associats.

Resultats d’utilitat per a les empreses

  • Sessions de capacitació
  • Missions directes
  • Missions inverses
  • Esdeveniments de matchmaking business to business
  • Participació a fires als mercats escollits

Finançament

Programa COSME Go International de la Unió Europea

Web

welliancehospitality.eu

Clústers Participants