lunes, 22 of julio of 2024

SENTINEL

Cluster Network for Hospitality Sustainable Development and Internationalization

Resum

SENTINEL facilitarà a les PIME proveïdores de productes i serveis per hoteleria l’accés a mercats emergents.

Aquest és un projecte europeu, dintre del programa COSME Go International, que està desenvolupat per un consorci de clústers d’Espanya, Àustria i Itàlia d’empreses proveïdores de productes i solucions per a tota la cadena de valor del sector contract-hospitality: construcció, equipament i serveis de manteniment d’hotels.

El primer pas és la identificació de mercats emergents, on a mig termini es generaran oportunitats de negoci per a les empreses que operen en el canal contract-hospitality. Posteriorment, es realitza una validació mitjançant estudis de mercat i visites de prospecció i, a continuació, s’estableix un pla d’internacionalització, que inclou un pla de capacitació, per a les empreses dels clústers participants.

Resultats d’utilitat per a les empreses

  • Identificació de mercats emergents en contract hospitality
  • Estudis de mercat
  • Pla d’internacionalització per a empreses dels clústers participants
  • Eines de capacitació per accedir als mercats en qüestió

Finançament

Programa COSME Go International de la Unió Europea

http://cosmesentinel.eu/

Clústeres Participants