miércoles, 22 of mayo of 2024

SENSATUR

Investigación industrial sobre sistemas avanzados de análisis de la experiencia en instalaciones turísticas

Resum

Actualment, en l’experiència turística el disseny d’interiors adquireix un paper central per a aconseguir desencadenar emocions i fer que les interaccions amb els visitants o turistes siguin més significatives, atractives i al mateix temps estiguin integrades amb els valors patrimonials, el storytelling i les necessitats operatives dels equips que gestionen en el seu dia a dia els centres turístics.

En aquest context, el projecte SENSATUR explora la combinació de nous sistemes intel·ligents i la metodologia del Disseny Basat en Evidències per a avançar en la valoració objectiva i empírica de l’impacte que té l’interiorisme i el discurs museístic sobre els canvis en la percepció, l’emoció i els comportaments dels visitants d’aquests espais turístics.


Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte SENSATUR s’aplicaran a la millora de la digitalització de processos de les empreses del sector hàbitat, en concret:

  • Els prescriptors (arquitectes i interioristes), utilitzaran aquesta nova font de dades per a entendre millor la influència dels paràmetres de disseny de l’espai sobre el comportament dels visitants (per exemple, il·luminació, objectes, elements de contorn com a revestiments i paviments, o elements de decoració).
  • Els fabricants de producte podran mesurar el rendiment de la promoció comercial en els distribuïdors, mitjançant el monitoratge del grau d’atenció enfront de productes determinats en diferents espais turístics interiors.
  • Els dissenyadors de producte podran obtenir dades sobre la percepció objectiva de l’usuari final en un context d’ús quotidià o natural, la qual cosa permetrà optimitzar o personalitzar el disseny i la configuració dels seus productes en contextos d’ús més específics.


Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2021b-149.


Participants