viernes, 14 of junio of 2024

Deco4Hotel

action-2277292_1920AMIC posa en marxa amb la col·laboració de CENFIM,  i les empreses EUREKA FLOORING i CARPYEN, el projecte Deco4Hotel. Es tracta d’una plataforma online colaborativa per a la promoció de productes i marques especialitzades en contract-hospitality. Està dirigida a responsables de compres d’empreses hoteleres i prescriptors que busquen proveïdors per als seus projectes d’interiorisme hoteler. La plataforma esdevindrà una gran base de dades online per a productes del sector, en la qual es trobaran classificats per tipologia de producte i per estança de l’hotel en la que es poden aplicar. Els productes s’acompanyaran d’informació tècnica i creixeran exponencialment en quan a nombre, donat que cada empresa serà la que actualitzarà contínuament  la seva base de dades.

Al mateix temps, hi haurà una fitxa amb la informació de la marca i les seves capacitats en contract, i fitxes de projectes realitzats amb la relació dels productes i marques emprats. La presència per a les empreses associades especialistes en contract és gratuïta, i el nombre de productes a promocionar és il·limitat. D’aquesta manera,  la web proporcionarà als prescriptors i professionals hotelers, un repositori de productes constantment actualitzat i amb informació tècnica en el moment que ho necessitin.

A més d’estar presents a l’única plataforma online existent d’interiorisme d’hotels, mitjançant la web, les marques podran rebre sol·licituds d’informació de productes i d’ofertes per a projectes hotelers directament dels prescriptors. La plataforma donarà també visibilitat a projectes hospitality ja executats, enllaçats amb les fitxes de producte corresponents.

Objectius

  • Millorar i augmentar la visibilitat de les marques presents a la plataforma davant el seu públic objectiu
  • Crear connexions eficients entre l’oferta i la demanda en el canal contract-hospitality generant oportunitats de negoci
  • Oferir informació tècnica de productes a prescriptors i compradors
  • Aprofitar les sinèrgies creades per la promoció conjunta de multitud d’empreses de diferents subsectors de l’hàbitat
  • Adquirir intel·ligència de mercat

Metodologia

Per tal de portar a terme aquest projecte, s’han definit quatre paquets de treball:

  1. Fase de requeriments previs, en la qual s’establiran els requisits que ha de complir la plataforma col·laborativa tant pel que fa a continguts com a la usabilitat de la pròpia plataforma.
  2. Disseny funcional i gràfic. En aquesta segona fase es passarà a definir de les funcionalitats que ha de tenir la web així com els espais de gestió de cada empresa. La imatge i  disseny gràfic del portal també es determinaran en aquest moment.
  3. Programació a mida de la web, amb els accessos individuals per a cada empresa per tal que puguin gestionar la seva pròpia base de dades de producte. Es realitzaran proves  per verificar el funcionament correcte de la plataforma.
  4. Difusió de l’existència de la plataforma i inici de l’activitat.  Un cop creada la plataforma col·laborativa  i testada la seva eficiència ja es podrà comunicar i donar a conéixer entre els professionals del sector.

Aquest projecte està finançat pel MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO a través de la línia de suport a les Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI).

logo-deco4-+-ministeri