miércoles, 22 of mayo of 2024

Projectes

La informació detallada sobre projectes és reservada pels membres d’AMIC. En aquest apartat es presenta un abstract dels projectes que s’impulsen i/o s’han executat des d’AMIC.

En tots aquests projectes AMIC ha tingut o té una implicació important, ja sigui en la fase de detecció, actuant com agent impulsor o executant la seva realització. Per a dur a terme aquesta tasca, AMIC rep suport de Centres Tecnològics, Organismes Oficials, així com la implicació de les empreses que hi participen, configurant així el model de la Triple Hèlix.