viernes, 14 of junio of 2024

Concept Rooms, la gran novedad de interihotel BCN19


interihotel BCN19 presentarà 4 Concept Rooms a manera de laboratori d’idees sobre el futur -pròxim i llunyà- dels hotels. En ells, 4 estudis creatius de camps com l’interiorisme, l’arquitectura o el disseny, realitzen propostes innovadores que exploren com les disciplines creatives poden ajudar a crear hotels, no sols des del punt de vista de la decoració i la distribució, sinó també des del del model de negoci. Una visió que transcendeix la funció que tradicionalment s’assumeix de l’interiorisme per a abordar una nova manera d’entendre al professional.

Aquests quatre espais aborden com les tendències. en els estils de vida i la cultura, modifiquen el que s’exigeix als hotels. Es tracta de propostes noves d’hotels, com a espais de relació, socials, adaptats i diversos.

Les Concept Rooms de interihotel pretenen donar resposta, des de l’interiorisme, a les necessitats i estils de vida dels nous usuaris de l’hotel, alhora que servirà de banc de proves per a extreure coneixement sobre el comportament, la percepció i la resposta emocional de l’usuari en la seva interacció amb l’interiorisme mitjançant diferents tecnologies d’intel·ligència artificial i tècniques de recerca qualitativa.

Aquest estudi, pioner en el sector, es desenvoluparà durant els tres dies de celebració de l’esdeveniment i queda emmarcat dins de la iniciativa d’innovació oberta Interiors Living Lab desenvolupada per CENFIM en el marc del projecte “PECT TurisTIC en família”, coordinat per la Diputació de Tarragona i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

El principal repte de disseny de les Concept Rooms de interihotel és co-crear espais d’hotel pilot (o espais efímers) adaptats a noves ‘tribus’ d’usuaris de l’hotel que serveixin per a generar nou coneixement que les empreses hoteleres i els estudis participants podran utilitzar en els seus futurs projectes.

Les Concept Rooms de interihotel permetran, a més, visualitzar nous conceptes hotelers a través de l’interiorisme i el seu potencial per a desenvolupar entorn d’ells nous models de negoci. Permetran també reflectir les tendències específiques de nous perfils de consumer-persona o estils de vida presents i emergents en el sector hospitality: Millennial Parent, Authenticity Seeker, Healthy Traveller Zen Traveller.