miércoles, 22 of mayo of 2024

Els clústers de la fusta de Galícia, Catalunya i País Basc s’alien per tal de promoure la competitivitat conjuntament

  • Les tres entitats formalitzen un conveni de col·laboració amb l’objectiu de compartir sinèrgies i enfortir les estructures clústers i les empreses associades
  •  El desenvolupament d’una plataforma web amb les empreses dels tres clústers, és una altra de les iniciatives conjuntes que permetrà el coneixement entre els diferents socis

El Cluster da Madeira de Galicia (CMA), l’Agrupació Moble Innovador de Catalunya (AMIC) i la Asociación Cluster del sector del Hábitat, Madera, Oficina (Habic) han establert una aliança de col·laboració amb l’objectiu de promoure la competitivitat de les seves empreses associades a través d’iniciatives conjuntes.

Entre les accions que contempla el conveni hi figura l’intercanvi d’informació d’interès i activitats a desenvolupar amb l’objectiu de benchmarking; desenvolupar conjuntament projectes i activitats en l’àmbit de la internacionalització, tecnologia, medi ambient i sostenibilitat; IDENTIFICAR socis per a la constitució de consorcis d’empreses per a COORDINAR projectes; o l’obertura de reunions de caràcter general d’un clúster a les empreses interessades dels altres clústers, entre d’altres accions.

Aquest conveni, de caràcter indefinit, pretén ser un revulsiu per a les empreses associades a aquests clústers, treballant conjuntament en aspectes d’interès general, així com potenciant la unió d’aquestes empreses a través de l’aprofitament de recursos que serveixin per a sortir reforçades de l’actual situació.

 Posada en marxa d’una plataforma web conjunta

Els tres clústers estan ultimant la posada en marxa d’una plataforma web conjunta que afavorirà el coneixement entre els socis de les diferents entitats. Aquesta plataforma tindrà un enfocament de negoci basat en les capacitats de cada empresa, així com en les oportunitats i cerca de socis per a realitzar projectes concrets.

La finalitat principal és comptar amb un grup d’empreses que es complementin per abordar projectes concrets a l’exterior. La plataforma servirà per aprofitar les fortaleses de cadascuna de les empreses, compartint recursos i resultats.

Aprofitar recursos i aconseguir beneficis per a les empreses associades, és el principal objectiu de la posada en marxa d’aquesta plataforma conjunta.

La unió en temps de crisi

Un clúster representa una forma d’organització diferent de la tradicional que agrupa un conjunt d’empreses que estan localitzades en un àmbit geogràfic concret, vinculades a un sistema de valor industrial específic i que mantenen relacions de cooperació i complementarietat entre elles.

El desenvolupament i correcte funcionament dels clústers resulta fonamental per aconseguir una economia avançada.

L’aliança entre tres clústers que pertanyen a un mateix sector estratègic suposarà a les seves empreses associades detectar noves oportunitats de negocio i incrementar la seva eficiència i productivitat.

DESPRÉS D’AQUEST PRIMER CONVENI ENTRE ELS CLÚSTERS DE GALÍCIA, CATALUNYA I PAÍS BASC, L’ACORD PRETÈN INCORPORAR EN EL FUTUR A ALTRES CLÚSTERS DEL SECTOR DE LA FUSTA DE L’ESTAT