miércoles, 22 of mayo of 2024

EVIDENCE, intel·ligència artificial aplicada al neurodisseny de productes hàbitat

EVIDENCE és un projecte de recerca industrial impulsat per AMIC i CENFIM en col·laboració amb les seves entitats associades Elisava, Bariperfil i Goli Neuromarketing. El projecte ha explorat l’ús de noves tecnologies de neuromarketing per a establir relacions entre la percepció, la resposta emocional i el comportament de l’usuari davant els atributs de disseny dels revestiments de paret de l’empresa Bariperfil.

En els últims anys s’ha produït una exigència creixent en la personalització de l’ús de productes hàbitat. S’està prestant una major atenció als usos i contextos particulars en els quals aquests productes seran utilitzats pels clients i usuaris amb el propòsit de customitzar per endavant al màxim l’experiència, assegurant al mateix temps la seva funcionalitat i confort.

Per a donar resposta a aquest repte general, el projecte EVIDENCE ha apuntalat la seva recerca durant els últims mesos en l’ús de tècniques d’intel·ligència artificial per a aconseguir una connexió més forta entre el disseny de producte hàbitat, la psicologia i la neurociència, aprofundint en les dimensions d’anàlisis de l’experiència real de l’usuari final.

En el projecte han participat com a socis beneficiaris el clúster CENFIM, la Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA i les empreses Bariperfil i Goli Neuromarketing

Participació de interioristes i dissenyadors de producte

Durant el desenvolupament dels casos d’estudi del projecte EVIDENCE han participat més de 40 professionals de diverses disciplines creatives de coneixement, com l’arquitectura, l’interiorisme i el disseny industrial de producte.

Aquests demostradors, instal·lats en el showroom WEcontract BCN gestionat per CENFIM, han permès validar els diferents sistemes d’intel·ligència artificial investigats pel projecte. En concret, la plataforma experimental del projecte incorpora tant tecnologies de visió per computador (reconeixement d’imatges), com una àmplia varietat de tecnologies de tipus wearable (polseres, rellotges, anells, pegats i gorres intel·ligents). D’aquesta manera, el sistema desplegat per CENFIM i l’empresa Goli Neuromarketing ha permès quantificar una quantitat significativa de les interaccions espontànies dels usuaris que han interactuat amb els productes de Bariperfil, així com els seus sentiments subjectius i fins i tot inconscients.

Com a part del procés de validació, s’han avaluat diferents versions de producte amb l’objectiu de mesurar l’efecte dels canvis introduïts en la modificació de la percepció dels participants en aquests casos d’estudi. En particular, l’empresa Bariperfil ha incorporat canvis en la perfilería, el disseny decoratiu, les textures i el nivell de realisme dels seus revestiments de paret. De la mateixa manera, durant l’experimentació s’ha provat de quantificar l’efecte de la variació de determinades condicions físic-ambientals de l’espai (com la il·luminació) sobre el rendiment dels productes.

Durant la fase de demostració s’ha comptat també amb la col·laboració externa de les empreses Duscholux i Decosan, marques participants del showroom WEcontract BCN com a fabricants de productes de bany.

Suport a la decisió creativa de canvis en productes hàbitat

Entre els resultats aconseguits, l’empresa fabricadora de paviments i revestiments de paret ha destacat l’enorme utilitat d’aquesta nova generació de tecnologies en el sector hàbitat per a confirmar hipòtesi o interpretacions de disseny prenent com a referència evidències empíriques o dades objectives aconseguides a partir de l’anàlisi contínua de les interaccions dels usuaris. Bariperfil, a través del seu Director d’Exportació Marc Barreno, també ha ressaltat el potencial dels sistemes d’intel·ligència artificial i big data utilitzats pel projecte per a detectar patrons de millora, a priori menys evidents, en el disseny de producte, així com per a completar la seva personalització en un context d’ús real o quotidià.

Atenent a l’abast i rellevància dels resultats aconseguits, els socis del projecte EVIDENCE continuaran treballant durant els pròxims mesos en el desenvolupament experimental de solucions basades en les tecnologies investigades en el projecte, així com en la seva extensió i escalat a altres productes hàbitat i escenaris d’ús.

Projecte EVIDENCE

El projecte EVIDENCE està cofinançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Més informació sobre el projecte EVIDENCE aquí