miércoles, 22 of mayo of 2024

Finalització del contrate del jove en practiques inscrit al programa de Garantia Juvenil

AMIC ha estat beneficiari d’una subvenció destinada a contractar joves, en pràctiques, inscrits al programa de Garantia Juvenil a Catalunya. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

Gràcies a l’atorgament d’aquesta ajuda, provinent de la Unió Europea, Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu, AMIC va contractar 1 jove que ha col·laborat en les activitats desenvolupades per l’entitat i ha oferit suport al departament de màrqueting per tasques d’internacionalització a Vila-seca i La Sénia.