viernes, 14 of junio of 2024

Guia local d’Economia Circular en el sector del Moble

AMIC ha publicat la “Guia local d’Economia Circular en el sector del Moble”, que conté les claus per a entendre i desplegar estratègies d’economia circular en les empreses del nostre sector. La guia té un caràcter «local» ja que està contextualitzada en el nostre territori: àmbit de les empreses del clúster, legislació, tendències de mercat… A més, les 16 bones pràctiques que la il·lustren corresponen a empreses del clúster, la qual cosa la fa única.

Cada vegada són més les empreses que estan implementant estratègies de transició a una economia més circular, entesa com un model de producció i consum oposat a l’economia lineal basada en el “usar i tirar”. Motiva aquesta transició en les empreses una creixent pressió legislativa, noves oportunitats de negoci, una creixent demanda de productes “eco” i la pròpia convicció dels empresaris. Aquesta guia ajudarà a les empreses hàbitat que volen iniciar la seva transició circular.

En matèria legislativa, és important destacar la recent publicació de la proposta de Reglament d’Ecodisseny per a Producte (en anglès, Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR). Mitjançant aquest reglament, la Comissió Europea impulsarà que els productes comercialitzats a la UE compleixin una sèrie de requisits ambientals i d’ecodisseny, amb la finalitat que els productes sostenibles siguin la norma a Europa. Tot apunta al fet que el mobiliari serà una de les famílies de productes que es regularan prioritàriament, encara que haurem d’esperar a la fi de 2022 per a conèixer la llista final de famílies triades.

Aquest és un bon moment per a anticipar-nos a la futura legislació i intentar obtenir avantatges competitius del desplegament de l’economia circular en les empreses del clúster. Sens dubte, aquesta guia aportarà llum i facilitarà la presa de decisions.


La guia ha estat desenvolupada en el marc del projecte MOBLE CIRCULAR, finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, i durant la seva execució tècnica hem comptat amb la col·laboració de l’estudi d’eco innovació inèdit associat a AMIC i CENFIM. Han participat en les activitats del projecte més de 100 persones, 18 empreses sòcies del clúster en 11 entrevistes, 2 tallers i una conferència de presentació dels resultats.

Descarga de la guía en:

Més informació sobre el projecte aquí.