viernes, 12 of abril of 2024

Jornada de presentació de la Materialoteca (Biblioteca de Materials)

FiMatCENFIM organitza una jornada de presentació de la materialoteca Fimat (Materials Innovadors Fusta i Moble). L’objectiu de la jornada és mostrar a les empreses les oportunitats que s’ofereixen des de la materialoteca, i que les empreses descobreixin els avantatges que aquests nous serveis els poden oferir, com la innovació en materials i productes aconseguint desenvolupar components amb noves funcionalitats o millorant les propietats dels productes que es comercialitzen actualment.

Data: Dijous 29 de setembre de 2011 a les 17:00

Inscripcions: La inscripció a la jornada és gratuïta. 977 57 01 22 (Rubén Alonso) o bé ruben.alonso@cenfim.org

Lloc: CENFIM, Avda Generalitat, 66 – La Sénia (Tarragona) [Com arribar]

Seguiment de la sessió a través d’Internet: Per a totes aquelles empreses que no pugueu desplaçar-vos a la Sénia per a seguir la sessió presencialment, us suggerim que utilitzeu el servei de seguiment a través d’Internet mitjançant videconferència. [Més informació]

La materialoteca Fimat consisteix en un recull de materials innovadors de diferents sectors, aeroespacial, automobilístic, construcció …

El més interessant d’aquests materials és que poden tenir múltiples aplicacions en el sector de la fusta i del moble. L’ús de materials innovadors per a desenvolupar nous productes o millorar els existents, és una de les principals eines per aconseguir un producte més atractiu, més competitiu i aconseguint diferenciar-se de la competència. Fimat engloba 8 famílies de materials: Fustes, Polímers, Metalls, Composites, Materials Actius, Paper i Cartró, Ceràmica i Vidre, i Tèxtils. La jornada comptarà amb diverses ponències sobre materials innovadors, exemples d’èxit en el sector i oportunitats que ofereixen els serveis de la materialoteca a les empreses del sector.

La jornada finalitzarà amb una visita a la materialoteca on es podran veure algunes mostres de materials que formen part de Fimat. [Més informació]

Programa

17:00 Benvinguda i presentació. 
Joaquim Solana (CENFIM)

17:15 Materials Innovadors i les seves aplicacions al sector.
Javier Peña, director científic de Mater Fad

17:45 Incorporació de nous materials al sector, selecció de materials i casos d’èxit.
Assumpció Colom, Grisverd

18:00 Incorporació de nous materials al sector, desenvolupament de producte i casos d’èxit.
Salvador Vilà, Industries de la Fusta Vilà

18:15 Casos d’èxit en l’ús de materials innovadors. Serveis que ofereix la materialoteca. Ús de les bases de dades de què disposa CENFIM. 
Rubén Alonso, Tècnic de Materials de CENFIM

18:30 Visita a la materialoteca