lunes, 22 of julio of 2024

Digitalització del mobiliari per a la transformació digital de les cuines professionals i domèstiques

El projecte TANGIBLE combina la innovació electrònica amb el disseny de producte per a facilitar la transformació digital de les cuines professionals i domèstiques. Es tracta d’un projecte de desenvolupament experimental impulsat per AMIC i el clúster CENFIM en col·laboració amb el clúster Foodservice, el centre tecnològic Eurecat, les empreses Zania Design i Ceiser, i les consultores foodthinkers i wethinkwide.

La incorporació d’atributs digitals en els productes utilitzats en les cuines professionals i domèstiques està servint per a impulsar millores radicals en la funcionalitat i en la gestió del treball realitzat en aquests espais. No obstant això, la utilització de noves tecnologies com IoT (Internet de les Coses) o la Intel·ligència Artificial s’ha limitat especialment a productes d’electrònica de consum o electrodomèstics, quedant en un segon pla la seva integració en el mobiliari i en altres productes hàbitat no electrònics que són essencials per a augmentar la qualitat de l’experiència de les persones que utilitzen l’espai de cuina.

TANGIBLE ha explorat aquest “oceà blau” com a camp d’innovació en el disseny de l’espai de les cuines professionals i domèstiques. En concret, els socis del projecte han apuntalat aquesta cerca d’oportunitats sobre l’anàlisi de nous paradigmes d’ús a través de la digitalització del mobiliari de cuina d’alta gamma.

Funcionalització de superfícies mitjançant Interfícies d’Usuari Tangibles

Durant el projecte, l’equip de la Unitat d’Innovació de Producte de Eurecat i el fabricant de cuines Zania Design han estudiat la viabilitat de diferents dissenys electrònics embeguts per a convertir les superfícies del mobiliari en interfícies sensitives que permetin la visualització immediata d’informació en context, així com el control tàctil. A més, aquesta interacció tangible o multi-modal amb els materials del mobiliari ha estat realitzada a través d’un procés de mecanització que permet que els materials conservin les seves propietats i qualitats habituals.

En particular, les noves interfícies d’usuari tangibles desenvolupades han permès activar les següents funcionalitats a través de la superfície d’una placa de cocció real de l’empresa Zania Design: la presentació d’informació a través d’un display alfanumèric ocult a l’interior del propi material superficial, la detecció d’accions per part de l’usuari per proximitat i contacte amb el material, el pesat d’aliments des d’una àrea determinada de la placa de cocció i, finalment, la gestió de diferents dispositius intel·ligents situats en l’entorn immediat d’aquest moble (en concret, una aixeta intel·ligent i un extractor de fums).

Testatge i demostració del prototip experimental

El mobiliari experimental desenvolupat ha estat integrat i finalment instal·lat en la seu de Eurecat del Parc Científic de Mataró, on CENFIM i l’empresa experta en seguretat industrial Ceiser han dut a terme diferents test controlats sobre el producte.

Durant el mes de setembre, el demostrador serà traslladat a un espai d’innovació gastronòmica de referència a Catalunya, on serà exposat i experimentat durant diverses setmanes.

Cal destacar que durant aquest primer període d’execució, el llançament d’aquest nou mobiliari experimental s’ha complementat amb el disseny d’un model teòric d’espai de cuina integral que permet estendre a altres elements d’equipament l’aplicació de les troballes recopilades durant les fases d’exploració i validació del projecte. Les consultores foodthinkers i wethinkwide han estat les encarregades de liderar aquesta activitat d’exploració conceptual, comptant amb la participació principal dels clústers CENFIM i Foodservice.

El mes vinent d’octubre el projecte TANGIBLE serà present en la fira interihotel Madrid 2022, l’esdeveniment de referència a Europa per a interiorisme d’hotels i restaurants organitzat pel clúster CENFIM. Durant l’última jornada de la fira, el 7 d’octubre, el consorci durà a terme un taller per a acostar a estudis d’interiorisme i gestors d’espais de restauració alguns tips i recomanacions que guiaran el disseny de les cuines de R+D en els pròxims anys.

Projecte TANGIBLE

El projecte TANGIBLE està cofinançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el Programa Next Generation UE.

Més informació sobre el projecte aquí.