viernes, 14 of junio of 2024

Presentació dels resultats del projecte OSMueble

Dijous 29 de març de 2012 va tenir lloc la presentació dels resultats del projecte col·laboratiu OSMueble de l’Agrupació Moble Innovador de Catalunya (AMIC), associació que treballa per fomentar la innovació entre els seus associats. El projecte OSMueble, en el qual han participat 6 empreses associades, és un estudi de viabilitat per a la implantació de programari lliure a les empreses del moble i en aquesta sessió s’han mostrat els resultats a les empreses catalanes del sector de la fusta i el moble.

L’estudi, que ha estat presentat per Antoni Zaragoza, responsable de màrqueting de l’entitat, ha realitzat una comparativa del programari lliure corresponent a diferents àmbits de l’empresa i que és susceptible de ser utilitzar per les empreses del sector, amb el corresponent estalvi de costos i millora de la competitivitat per la incorporació de les TIC a les empreses. Les activitats s’han dut a terme en 3 fases. La primera d’elles  contemplava una diagnosi que s’ha realitzat mitjançant entrevistes personals i una enquesta online a empreses catalanes, un anàlisi de les eines que habitualment utilitza el sector així com una presa de requeriments de les característiques més importants per a les empreses. Posteriorment s’ha realitzat una cerca de programari lliure alternatiu al que utilitzen les empreses del moble, que s’ha valorat segons les característiques principals de cada tipus d’eina i uns criteris objectius vinculats a la utilització i valoració que en fa la comunitat de cadascuna d’aquestes.

El programari lliure més ben valorat ha passat, en una segona fase, a un exhaustiu banc de proves, en el que s’han instal·lat i executat cadascun del programari i s’ha pogut obtenir el resultat de l’execució en un entorn real. Per a validar els resultats de l’estudi anterior, s’ha contemplat tant la presa de requeriments de les empreses, el rendiment de cada aplicació en funció de les característiques del maquinari, així com el funcionament en diferents plataformes.

A la tercera fase AMIC posa a la disposició de les empreses participants les eines escollides juntament amb tota la seva documentació, l’informe de conclusions i un manual interactiu en el que queden recollits els resultats del projecte i totes les fitxes del programari analitzat. Posteriorment, l’informe s’obrirà a la resta d’empreses associades a AMIC i finalment a la resta d’empreses del sector que ho sol·licitin.

El projecte OSMueble ha estat finançat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) a través del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) per contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria espanyola i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) «Una manera de fer Europa»

Agrupaciones Empresariales Innovadoras Gobierno de España FEDER