miércoles, 22 of mayo of 2024

Projecte DTMueble, un projecte d’AMIC enfocat a la innovació

DTMuebleEl projecte D’Moble sorgeix per ajudar les empreses del sector del moble catalanes a superar les seves debilitats referents al procés de disseny de nous productes i incrementar la seva competitivitat.

En el projecte DTMueble, les empreses de l’AEI coneixeran les noves tendències en el sector del moble, com un primer pas cap a l’aplicació del Design Thinking. A més 5 d’elles seran guiades a través d’aquesta metodologia per a desenvolupar nous productes innovadors aplicant-la en les fases preliminars del disseny. Per a això es comptarà en el projecte ambexperts en la detecció de tendències de l’hàbitat i amb l’assessorament de personal d’un centre d’innovació del sector de l’hàbitat, també membre de l’AEI, expert en design thinking, l’aplicació de tendències i tècniques de creativitat.

El dur a terme de forma correcta aquestes fases preliminars del disseny pot suposar un estalvi econòmic important per a les empreses així com una reducció del time to market, ja que desenvoluparan productes que responguin a necessitats reals dels seus consumidors i corrents estètics actuals. D’aquesta manera, és possible fer més eficient la inversió en desenvolupament d’un producte, ja que les empreses no requeriran reiterades fases d’assaig i error, per comprovar l’adaptació dels productes al mercat i corregir el seu disseny.

 Més informació: https://amicmoble.org/projectes/projecte-dt-mueble/