viernes, 14 of junio of 2024

Realitat virtual amb presència hologràfica a la Casa de la Luz de Simon

El projecte PHYGITAT finalitza amb la implementació del seu segon cas d’estudi al showroom de La Casa de la Llum, gestionat per Simon. El consorci ha estat liderat pel clúster AMBIT, i hi han participat les empreses associades Simon, Global Virtual Real Estate i Goli Neuromarketing. El clúster AEICE completa la representació sectorial del projecte participant activament en la transferència dels resultats del projecte.

La investigació desenvolupada pel projecte PHYGITAT ha permès avaluar l’ús de noves plataformes immersives vinculades al metavers i el seu impacte en el disseny d’experiències multi-canal durant el procés de prescripció de productes de l’hàbitat. En concret, els demostradors del projecte han utilitzat una nova tecnologia hologràfica per traslladar i traduir a un entorn virtual immersiu la complexitat espacial, relacional i emocional habitual en els espais físics de showroom amb l’objectiu de provar el funcionament dels productes i els dissenys projectuals, co-crear alternatives i simplificar la instrucció i l’assessorament durant la configuració dels productes utilitzats. Aquesta tecnologia, utilitzada de manera incipient en el sector de l’hàbitat, encara no s’ha explotat durant la preparació de nous espais projectuals o durant l’exposició de novetats sobre els productes de les marques fabricants. Per això, durant el projecte l’empresa Global Virtual Real Estate ha desenvolupat diferents bessons digitals en diferents contextos de showroom de caràcter efímer (fira interihotel) i permanent (espai La Casa de la Llum, gestionat per Simon, empresa de referència en solucions d’il·luminació del sector de l’hàbitat).

Com una altra de les novetats aportades a la indústria de l’hàbitat, el projecte ha permès validar l’ús de diferents tecnologies de detecció d’emocions (computació afectiva) per analitzar i comparar l’experiència dels visitants durant la seva interacció en espais d’exposició físics i virtuals. Amb aquest propòsit, durant el projecte l’empresa Goli Neuromarketing ha adaptat diferents solucions de maquinari que han permès mesurar de manera no invasiva diferents respostes fisiològiques dels usuaris durant la seva interacció amb els productes en aquests espais.

Cal destacar que aquests algoritmes de computació afectiva s’han aplicat per primera vegada en una investigació industrial sobre imatges tridimensionals (3D) immersives, utilitzant-se fins ara principalment en imatges o vídeos bidimensionals, o 2D. A més, aquest anàlisi s’ha aplicat sobre una tipologia de producte hàbitat de gran complexitat, versatilitat i impacte experiencial en el procés de disseny de qualsevol espai, com és el cas de les solucions d’il·luminació comercialitzades per Simon.

D’aquesta manera, el desenvolupament tecnològic del projecte PHYGITAT ha introduït un nou conjunt d’eines en el procés actual de màrqueting i disseny per captar la visió de l’usuari durant la prova del funcionament dels productes de l’hàbitat, la presentació de dissenys projectuals, la co-creació d’alternatives, així com durant les sessions d’assessorament realitzades habitualment tant en exposicions físiques com virtuals de solucions d’interiorisme.

El projecte PHYGITAT està liderat per AMBIT Living Spaces Cluster i compta amb la participació d’AEICE (Clúster d’Hàbitat Eficient), l’empresa líder en solucions d’il·luminació SIMON, i les startups tecnològiques Goli Neuromarketing i Global Virtual Real Estate (GVRE), i està finançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Més informació sobre el projecte PHYGITAT aquí.