lunes, 22 of julio of 2024

SERPE4HAB desenvolupa un dispositiu de reconeixement gestual integrable en productes hàbitat

Aquest projecte, liderat per AMBIT i amb la participació de l’empresa de mecanismes elèctrics JUNG, desenvolupa pulsadors amb intel·ligència artificial integrada i reconeixement de gestos sense necessitat de contacte, que doten els productes de noves funcionalitats intel·ligents.

Detalls del projecte i prova d’integració en domòtica a les instal·lacions de JUNG

Els canvis en els hàbits de vida i les tendències socials, com l’increment del teletreball i els canvis en la forma de relacionar-se entre diferents grups de persones, afecten el disseny dels espais i els objectes que els componen. Aquests han de ser funcionals, adequats a les necessitats i la tecnologia existent, per tal que l’experiència de l’usuari amb aquests objectes sigui la més satisfactòria possible.

Davant la creixent demanda de nous formats d’interacció que minimitzen el contacte amb les superfícies dels productes del sector hàbitat, amb aquest projecte ens hem replantejat la forma en què interactuem amb les superfícies dels objectes d’ús comú, específicament relacionat amb la tendència de Living Spaces.

El projecte SERPE4HAB integra tant l’electrònica impresa com la intel·ligència artificial (IA) en productes de smart hàbitat, fent-los intel·ligents i fàcils d’integrar en qualsevol superfície o objecte.

Aquest dispositiu s’ha desenvolupat amb un algoritme avançat compatible amb KNX, que reconeix els moviments de 6 gestos diferents, permetent interactuar amb els objectes de l’habitació sense contacte directe, optimitzant així l’experiència de l’usuari.

Un cop desenvolupat el dispositiu, es va realitzar una prova pilot amb les empreses associades del clúster per incorporar la intel·ligència artificial als seus productes actuals i facilitar així la creació de nous productes amb major valor afegit.

Prototip del dispositiu desenvolupat

El resultat del projecte ha assolit els objectius que es van descriure a l’inici del projecte:

  • Reconeixement gestual integrat en productes mitjançant algoritmes d’aprenentatge automàtic.
  • Segmentació del mercat per establir propostes de major valor afegit.
  • Demostració de la possibilitat de digitalització de les empreses del clúster i específicament les participants en el projecte mitjançant demostradors físics.
  • Oferir al mercat solucions qualitatives a partir d’una tecnologia que permet actuar sobre il·luminació, persianes o calefacció amb un reconeixement de gestos, aportant una interacció més segura, estètica i duradora.

El projecte SERPE4HAB està liderat per AMBIT Living Spaces Cluster i compta amb la participació de Functional Print Cluster, el centre tecnològic Eurecat i les empreses Jung i Rotimpres. El projecte està finançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-331.

Més informació sobre el projecte SERPE4HAB aquí.